Policy för personuppgiftshantering

Sekretesspolicy och samtycke till användning av data på www.pricklyrose.se

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter. I och med den nya lagen har vi samlat viktig information för dig som är kund om hur vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?

De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du gör/gjort ditt köp. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress. Även personuppgifter från instagram och facebook sparas.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi på Prickly Rose AB tar emot och hanterar dina uppgifter med stor noggrannhet.


Heymo är vår leverantör av tjänst för hemsida och Shopify är leverantör för vår webshop. Därigenom går dina personuppgifter för att sedan nå oss för vidare behandling. För att du ska känna dig trygg har Heymo upprättat ett Personuppgiftsbiträdesavtal där de garanterar en säker hantering av samtliga uppgifter från deras håll. På Shopify ”Terms of service” kan man gå in och läsa hur dom hanterar personuppgifterna.Varför behandlas dina uppgifter?

Med syfte att kunna ge dig personlig service samt för sedvanlig kundrelationshantering behandlar vi:

- Administrativ information

- Information om vilka produkter du har köpt

- Cookiedata

- Kontaktuppgifter

Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.


E-handelssäkerhet

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.


Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.


Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.


Vill du radera dina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem, behöver vi först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis lagar som bokföringslagen. Ta kontakt med vår support så tittar vi närmare på din fråga!


Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).


Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.


Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy